Xe cơ giới

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe gắn máy

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe gắn máy

Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng của người ngồi trên xe mô tô – xe máy. BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN...

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Với các chi nhánh phủ rộng trên toàn quốc, phạm vi bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường...

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của...

Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người được chở trên xe

Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người được chở trên xe

Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên...

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe

Bảo Minh sẽ thanh toán cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định của Luật Dân sự đối với những ...

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

Là bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới. Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo...

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe gắn máy

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe gắn máy

Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng của người ngồi trên xe mô tô – xe máy. BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN...

hotline hotline Hotline & Zalo
0913.485.986
mua bảo hiểm