Tự nguyện sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm Công Cộng và Trách nhiệm sản phẩm diện rộng

Bảo hiểm trách nhiệm Công Cộng và Trách nhiệm sản phẩm diện rộng

Sản phẩm này bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của bên thứ ba khi sự kiện...

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp đều có trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, Nếu bên thứ ba chịu...

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

Người được bảo hiểm Không chỉ nhà sản xuất sản phẩm mới cần bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Nhà phân phối và...

Bảo Trách Nhiệm Công Cộng

Bảo Trách Nhiệm Công Cộng

Sản phẩm này bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của bên thứ ba khi sự kiện...

hotline hotline Hotline & Zalo
0903841365
mua bảo hiểm