Tin tức

Ngày đăng: 25-09-2021 Lượt xem: 145

Tiếp nối những tín hiệu lạc quan trước đó, các số liệu mới cập nhật tiếp tục khẳng định bảo hiểm là một trong số ít lĩnh vực giữ được...

Ngày đăng: 25-09-2021 Lượt xem: 149

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, thời gian tới Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) sẽ có thêm những giải pháp để tăng hiệu...

Ngày đăng: 25-09-2021 Lượt xem: 136

Từ ngày 9/11-20/11/2020, thông qua ứng dụng Webinar, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hiệp hội Bảo hiểm Phi Nhân thọ Nhật Bản và Viện Bảo hiểm phi...

Ngày đăng: 25-09-2021 Lượt xem: 138

Giảng viên thuộc Bộ Công an đã tập huấn cho 90 nhân viên một công ty bảo hiểm nghiệp vụ giám định xe cơ giới theo Nghị định số 03/2021/NĐ-...

Ngày đăng: 25-09-2021 Lượt xem: 135

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best trong báo cáo về Triển vọng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2020 đã đưa ra đánh giá...

hotline hotline Hotline & Zalo
0913.485.986
mua bảo hiểm