Tài sản

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM - Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị; - Máy móc thiết bị; - Hàng hoá, vật tư và...

BH Văn Phòng Trọn Gói

BH Văn Phòng Trọn Gói

Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu trong giấy chứng nhận...

BH Nhà Tư Nhân Trọn Gói

BH Nhà Tư Nhân Trọn Gói

Đối tượng bảo hiểm: Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu...

BH Máy Móc Thiết Bị

BH Máy Móc Thiết Bị

Đây sản phẩm dành cho các tổ chức nhận thầu xây dựng lắp đặt, chủ đầu tư dự án, …. Bảo hiểm máy móc và thiết...

BH Hàng Hóa Trong Kho

BH Hàng Hóa Trong Kho

Bồi thường cho Người được bảo hiểm nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh...

BH Công Trình Xây Dựng

BH Công Trình Xây Dựng

Theo quy định, bảo hiểm công trình xây dựng là một loại bảo hiểm rủi ro đối với các công trình xây dựng nhằm đảm...

BH Gián Đoạn Kinh Doanh

BH Gián Đoạn Kinh Doanh

Giúp bảo vệ người được bảo hiểm khỏi những tổn thất về lợi nhuận gộp phát sinh khi tổn thất vật chất của tài...

BH Trộm cướp

BH Trộm cướp

BẢO HIỂM TRỘM CƯỚP Đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và tài sản của người tham gia bảo hiểm bất kỳ lúc nào nếu xảy ra...

Bảo hiểm tiền

Bảo hiểm tiền

Bảo hiểm tiền giúp bảo vệ tiền kinh doanh của bạn (bao gồm không chỉ tiền mặt và séc mà cả các loại tem phiếu hiện...

hotline hotline Hotline & Zalo
0913.485.986
mua bảo hiểm