Bảo hiểm

Bảo Hiểm tàu cá

Bảo Hiểm tàu cá

Bảo hiểm rủi ro chiến tranh tàu cá | Bảo hiểm Bảo Minh Bảo hiểm rủi ro chiến tranh tàu cá | Bảo hiểm Bảo Minh. Để biết...

Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu

Bảo Hiểm Du Lịch Châu Âu

Bảo hiểm bồi thường các rủi ro thương tật do tai nạn, ốm đau bệnh tật và các rủi ro, sự cố khác trong suốt hành trình...

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe gắn máy

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe gắn máy

Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng của người ngồi trên xe mô tô – xe máy. BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN...

Bảo Hiểm Tàu Sông, Ven biển

Bảo Hiểm Tàu Sông, Ven biển

Bảo hiểm TNDS chủ tàu đối với người kinh doanh vận tải hành khách hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội...

BH Hàng Hoá Vận Chuyển Nội Địa

BH Hàng Hoá Vận Chuyển Nội Địa

Điều khoản của Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường...

Bảo hiểm trách nhiệm Công Cộng và Trách nhiệm sản phẩm diện rộng

Bảo hiểm trách nhiệm Công Cộng và Trách nhiệm sản phẩm diện rộng

Sản phẩm này bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của bên thứ ba khi sự kiện...

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM - Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị; - Máy móc thiết bị; - Hàng hoá, vật tư và...

BHHH Xuất Nhập Khẩu

BHHH Xuất Nhập Khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu – Bảo hiểm Bảo Minh ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (Áp dụng Quyết...

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp đều có trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, Nếu bên thứ ba chịu...

BH Văn Phòng Trọn Gói

BH Văn Phòng Trọn Gói

Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu trong giấy chứng nhận...

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Với các chi nhánh phủ rộng trên toàn quốc, phạm vi bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường...

Bảo Hiểm Tàu Biển

Bảo Hiểm Tàu Biển

Bảo hiểm trách nhiệm forwarder-Transassurance Bảo hiểm rủi ro chiến tranh tàu cá | Bảo hiểm Bảo Minh Để biết thêm chi tiết...

BHHH Vận Chuyển Đường Bộ

BHHH Vận Chuyển Đường Bộ

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa – Bảo hiểm Bảo Minh NGUYÊN TẮC CHUNG Điều khoản của Bảo hiểm hàng hóa vận...

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

Người được bảo hiểm Không chỉ nhà sản xuất sản phẩm mới cần bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Nhà phân phối và...

BH Nhà Tư Nhân Trọn Gói

BH Nhà Tư Nhân Trọn Gói

Đối tượng bảo hiểm: Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu...

Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước

Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước

Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch nội địa Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu và gửi vào hòm mail (trong mail để...

Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài

Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài

Bảo hiểm bồi thường các rủi ro thương tật do tai nạn, ốm đau bệnh tật và các rủi ro, sự cố khác trong suốt hành trình...

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của...

BHHH Vận Chuyển Đường Biển

BHHH Vận Chuyển Đường Biển

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu – Bảo hiểm Bảo Minh ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (Áp dụng Quyết...

Bảo Trách Nhiệm Công Cộng

Bảo Trách Nhiệm Công Cộng

Sản phẩm này bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của bên thứ ba khi sự kiện...

hotline hotline Hotline & Zalo
0913.485.986
mua bảo hiểm