Bồi thường cho Người được bảo hiểm nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh bị hư hỏng do tổn thất vật chất bất ngờ, không lường trước được của máy móc và được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm Đổ vỡ máy móc.

———————————————————————————————————'

kho

Bồi thường cho Người được bảo hiểm nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh bị hư hỏng do tổn thất vật chất bất ngờ, không lường trước được của máy móc và được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm Đổ vỡ máy móc.

PHÍ BẢO HIỂM

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí (%)

Các yếu tố quyết định phí bảo hiểm: loại kho lạnh, loại hàng hóa trong kho, khả năng chịu mất nguồn lạnh (thời hạn dài nhất mà khi mất nguồn lạnh hàng hóa chưa bị giảm chất lượng).

—– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

 
24-09-2021 Lượt xem 162

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM - Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị; - Máy móc thiết bị; - Hàng hoá, vật tư và các tài...

26-09-2021 Lượt xem 157

Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu trong giấy chứng nhận bảo h...

26-09-2021 Lượt xem 147

Đối tượng bảo hiểm: Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu trong...

hotline hotline Hotline & Zalo
0913.485.986
mua bảo hiểm