BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM (Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm tai nạn con người) 1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người 2. Mã nghiệp vụ IB 3. Đối tượng bảo hiểm Con người 4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người [...]

———————————————————————————————————

Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người :

 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người)

1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người
2. Mã nghiệp vụ IB
3. Đối tượng bảo hiểm Con người
4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 16-70 tuổi.
5. Phạm vi bảo hiểm Chết/thương tật thân thể do tai nạn. Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn, thương tật thân thể hoặc chết xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
6. Loại trừ bảo hiểm Xem chi tiết tại quy tắc bảo hiểm tai nạn con người
7. Bồi thường tổn thất Xem chi tiết tại quy tắc bảo hiểm tai nạn con người
8. Hiệu lực bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm chỉ bắt đầu có hiệu lực khi Người được bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm thoe qui định tại Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm (trừ trường hợp có thỏa thuận khác)

——————————————————————————

 

                                                                            CHI TIẾT SẢN PHẨM

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM

- Bảo hiểm cho công nhân làm việc tại công trường, xưởng sản xuất, nhà máy, xí nghiệp

- Bảo hiểm cho nhân viên văn phòng, quản lý, giám sát,…

- Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đủ 12 tháng tuổi

PHẠM VI BẢO HIỂM

1. Phạm vi địa lý được bảo hiểm

- Bảo hiểm mặc định cho mọi tai nạn xãy ra tại Việt Nam.

- Mở rộng phạm vi ngoài lãnh thổ Việt Nam (tính thêm phụ phí).

2. Tai nạn được bảo hiểm

- Chết, thương tật thân thể do tai nạn. Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn, thương tật thân thể hoặc chết xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Một số tai nạn thường gặp như:

- Tai nạn lao động

- Tai nạn giao thông

- Tai nạn sinh hoạt tại nhà

- Do súc vật cắn

- Các loại tai nạn khác

 BIỂU PHÍ BẢO HIỂM 

Dưới đây là phí bảo hiểm thông dụng. Mức giá sẽ thay đổi tương ứng với số lượng nhân viên tham gia. Để biết thêm chi tiết giá theo số lượng bạn chỉ cần GỌI hoặc nhắn ZALO cho chúng tôi : 0903.841.365

Mức trách nhiệm/ Thời gian bảo hiểm

20 triệu/người

50 triệu/người

100 triệu/người

200 triệu/người

3 tháng

 

 41.000 đồng 

84.000 đồng

168.000 đồng

6 tháng

 

 82.000 đồng 

168.000 đồng

336.000 đồng

1 năm

56.000 đồng

140.000 đồng

280.000 đồng

560.000 đồng

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Trả hết số tiền bảo hiểm tai nạn: Người được bảo hiểm chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn trả toàn bộ số tiền bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Giải quyết thương tật bộ phận vĩnh viễn:

+ Trả theo tỷ lệ  trong Bảng tỷ lệ thương tật của Bảo Minh.

+ Trường hợp có kết luận khác nhau giữa Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật do Bảo Minh ban hành và kết luận/xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền thì áp dụng theo tỷ lệ thương tật của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận để trả tiền bảo hiểm.

Giải  quyết  thương tật tạm thời:

Bảo Minh chi trả toàn bộ các chi phí hợp lý phát sinh cho việc điều trị thương tật, bao gồm:

+ Dịch vụ xe cấp cứu (loại trừ đường hàng không)

+ Tiền khám, phim chụp,…

+ Tiền phẫu thuật

+ Tiền phòng

+ Truyền dịch, truyền máu, ô xy, huyết thanh,…

+ Tiền giường bệnh, tiền thuốc, điều trị, viện phí …

Ngoài ra, Bảo Minh bồi dưỡng 0,1% x Số tiền bảo hiểm x Số ngày điều trị  (tối đa không quá 180 ngày/vụ tai nạn). Trong mọi trường hợp không vượt quá tỷ lệ thương tật trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật của Bảo Minh (Số ngày nằm viện điều trị tai nạn được căn cứ vào Giấy ra viện).

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Bảo Minh không chịu bất ký trách nhiệm bồi thường trong những trường hợp dưới đây.

- Hành động cố ý trục lợi bảo hiểm

- Người được bảo hiểm vi phạm pháp luật như: Đua xe trái phép, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hợp lệ, Đi vào đường cấm, khu vực cấm, Đi ngược chiều, không đúng phần đừng của mình, ….

- Người được bảo hiểm vi phạm hoặc không thực hiện đúng quy định của chính quyền địa phương

- Người được bảo hiểm điều khiển phương tiện trong tình trạng nộng độ cồn vượt mức quy định của Luật giao thông đường bộ

- Người được bảo hiểm sử dụng ma túy hoặc các chất cấm khác

- Cùng một số điều khoản loại trừ khác theo Quy tắc bảo hiểm (đính kèm hợp đồng)

HIỆU LỰC BẢO HIỂM

Hợp đồng bảo hiểm chỉ bắt đầu có hiệu lực khi Người được bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm theo qui định tại Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm (trừ trường hợp có thỏa thuận khác)

Một số mức bảo hiểm thường dùng:

Gói tiêu biểu

Thông tin sản phẩm

Gói 1: 20 triệu đồng

Quyền lợi tử vong do tai nạn: 20 triệu đồng

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 20 triệu đồng

Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả tiền bồi thường theo Bảng tỷ lệ thương tật của Bảo hiểm BẢO MINH

Gói 2: 30 triệu đồng

Quyền lợi tử vong do tai nạn: 30 triệu đồng
 

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 30 triệu đồng

Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 30.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.Bảng tỷ lệ thương tật của Bảo hiểm BẢO MINH

Gói 3: 50 triệu đồng

Quyền lợi tử vong do tai nạn: 50 triệu đồng

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 50 triệu đồng

Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 50.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.Bảng tỷ lệ thương tật của Bảo hiểm BẢO MINH

Gói 4: 80 triệu đồng

Quyền lợi tử vong do tai nạn: 80 triệu đồng

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 80 triệu đồng

Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 80.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó. Bảng tỷ lệ thương tật của Bảo hiểm BẢO MINH

Gói 5: 100 triệu đồng

Quyền lợi tử vong do tai nạn: 100 triệu đồng

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100 triệu đồng

Quyền lợi thương bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 100.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.Bảng tỷ lệ thương tật của Bảo hiểm BẢO MINH

Gói 6: 200 triệu đồng

Quyền lợi tử vong do tai nạn: 200 triệu đồng

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 200 triệu đồng

Quyền lợi thương bộ phận do tai nạn:  Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 200.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.Bảng tỷ lệ thương tật của Bảo hiểm BẢO MINH

Trên đây là các mức giá tiêu biểu. Ngoài ra còn các mức giá và bồi thường khác.

Nếu quý công ty mua với số lượng lớn sẽ có ưu đải giảm giá riêng.

Vui lòng liên hệ để được hướng dẫn

 

Bảo Minh Insurance

Địa chỉ: 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hotline 24/7: 0903.841.365

Email: bvquang@baominh.com.vn

Website: baominh.com.vn

26-09-2021 Lượt xem 211

Bảo hiểm bồi thường các rủi ro thương tật do tai nạn, ốm đau bệnh tật và các rủi ro, sự cố khác trong suốt hành trình du lịch...

26-09-2021 Lượt xem 217

Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch nội địa Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu và gửi vào hòm mail (trong mail để lại số...

26-09-2021 Lượt xem 210

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM (Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Sức Khoẻ Toàn Diện) 1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Sức...

hotline hotline Hotline & Zalo
0903841365
mua bảo hiểm