BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM (Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm tai nạn con người) 1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người 2. Mã nghiệp vụ IB 3. Đối tượng bảo hiểm Con người 4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người [...]

———————————————————————————————————

Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người :

 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người)

1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người
2. Mã nghiệp vụ IB
3. Đối tượng bảo hiểm Con người
4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 16-70 tuổi.
5. Phạm vi bảo hiểm Chết/thương tật thân thể do tai nạn. Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn, thương tật thân thể hoặc chết xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
6. Loại trừ bảo hiểm Xem chi tiết tại quy tắc bảo hiểm tai nạn con người
7. Bồi thường tổn thất Xem chi tiết tại quy tắc bảo hiểm tai nạn con người
8. Hiệu lực bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm chỉ bắt đầu có hiệu lực khi Người được bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm thoe qui định tại Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm (trừ trường hợp có thỏa thuận khác)

——————————————————————————

 
26-09-2021 Lượt xem 57

Bảo hiểm bồi thường các rủi ro thương tật do tai nạn, ốm đau bệnh tật và các rủi ro, sự cố khác trong suốt hành trình du lịch...

26-09-2021 Lượt xem 49

Bảo hiểm bồi thường các rủi ro thương tật do tai nạn, ốm đau bệnh tật và các rủi ro, sự cố khác trong suốt hành trình du lịch...

26-09-2021 Lượt xem 56

Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch nội địa Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu và gửi vào hòm mail (trong mail để lại số...

hotline hotline Hotline & Zalo
0913.485.986
mua bảo hiểm